Trang chủ / Nạp thẻ Thượng Cổ Truyền Kỳ

banner gamepays

Thượng Cổ Truyền Kỳ – 𝐓𝐞̂̀ 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 Đ𝐚̣𝐢 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐡, Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐍𝐠𝐮̛𝐮 𝐌𝐚 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐏𝐡𝐮̀ Đ𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠……Nhân vật thần thoại đông phương cùng tề tựu, 𝐡𝐨̛𝐧 𝟏𝟎𝟎 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 cho bạn mặc sức chọn lựa.

Gói nạp Thượng Cổ Truyền Kỳ

Bảng giá nạp Tiên Ngọc cho game Thượng Cổ Truyền Kỳ tại GamePays.net
STT Mệnh giá thẻ Tiên Ngọc
1 50.000 VND 6.500 Tiên Ngọc Tiên Ngọc (30.000 KNB) X2 Nạp lần đầu
2 100.000 VND 13.000 Tiên Ngọc (60.000 KNB) X2 Nạp lần đầu
3 200.000 VND 26.000 Tiên Ngọc (120.000 KNB) X2 Nạp lần đầu
4 300.000 VND 39.000 Tiên Ngọc (180.000 KNB) X2 Nạp lần đầu
5 500.000 VND 90.000 Tiên Ngọc (350.000 KNB) X2 Nạp lần đầu
6 1.000.000 VND 250.000 Tiên Ngọc (800.000 KNB) X2 Nạp lần đầu

Hướng dẫn nạp thẻ Thượng Cổ Truyền Kỳ tại GamePays

  • Bước 1: Chọn game cần nạp tiền tại trang chủ GamePays
  • Bước 2: Chọn gói nạp tiền Thượng Cổ Truyền Kỳ & nhấn vào nút “Nạp Thẻ” bên dưới bảng nạp
  • Bước 3: Tại trang thanh toán, nhập đầy đủ thông tin ID/Tài khoản, Thẻ thanh toán và giá trị
  • Bước 4: Giao dịch hoàn thành, đăng nhập game Thượng Cổ Truyền Kỳ để kiểm tra giá trị Tiên Ngọc vừa thanh toán.

  • 𝘢𝘶 𝘵𝘳𝘢̣̂𝘯 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘛𝘢𝘮 𝘎𝘪𝘰̛́𝘪, 𝘵𝘩𝘪𝘦̂𝘯 đ𝘪̣𝘢 𝘥𝘪̣ 𝘣𝘪𝘦̂́𝘯. 𝘙𝘢𝘯𝘩 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪 𝘵𝘢̀ 𝘢́𝘤 𝘷𝘢̀ 𝘥𝘶̣𝘤 𝘷𝘰̣𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̂𝘯 𝘵𝘪́𝘯𝘩 𝘴𝘶̛̣ 𝘭𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘤𝘶̉𝘢 𝘵𝘢̂𝘮 𝘭𝘪𝘯𝘩. 𝘗𝘩𝘦 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪̃𝘢 đ𝘢̃ đ𝘶̛́𝘯𝘨 𝘭𝘦̂𝘯 𝘨𝘪𝘢̀𝘯𝘩 𝘭𝘢̣𝘪 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 đ𝘢̣𝘰 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘨𝘪𝘢𝘯. 𝘉𝘢̣𝘯 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘹𝘰𝘢𝘺 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̂̉𝘯 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘦̂́, 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝘢̆́𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘣𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘶̛𝘰̛́𝘯𝘨 đ𝘦̂̉ 𝘵𝘩𝘦𝘰 đ𝘶𝘰̂̉𝘪 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘩𝘪̃𝘢 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘢̉𝘯 𝘵𝘩𝘢̂𝘯 𝘩𝘢𝘺 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨?
    Nạp Game Thượng Cổ Truyền Kỳ – Trang chủ game Thượng Cổ Truyền Kỳ https://act.cypher-studio.com/thuongco/